Over-Pica-typen.jpg

Privacyverklaring Pica

Welkom bij Blink Uitgevers (hierna: “Pica”). Pica is een educatieve uitgeverij en biedt verschillende producten en diensten aan voor gebruik in het primair onderwijs waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Wij vinden het belangrijk om uiterst zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan en u duidelijk te informeren over de wijze waarop wij persoonsgegevens gebruiken. In deze privacyverklaring vindt u de belangrijkste informatie over het gebruik van de persoonsgegevens van uw kinderen door Pica bij het gebruik van digitale leermiddelen in het primair onderwijs.

 

DE SCHOOL EN DIGITALE LEERMIDDELEN

Het gebruik van digitale leermiddelen kent voor leerlingen en voor leerkrachten grote voordelen. Het maakt het mogelijk om meer maatwerk te bieden, een wens die breed door scholen, de sectorraden en ook politiek wordt gedeeld in Nederland. Met digitale leermiddelen kunnen leerlingen zich via de computer of tablet bepaalde lesstof eigen maken.

Wanneer scholen gebruikmaken van digitale leermiddelen van Pica dan zullen zij mogelijk persoonsgegevens van hun leerlingen aan ons verstrekken om het gebruik van die leermiddelen mogelijk te maken.

 

VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE ONDERWIJSINSTELLING VOOR VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS BINNEN DIGITALE LEERMIDDELEN

Pica heeft het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 2.0’ onderschreven. In dit convenant is tussen aanbieders en de onderwijssectorraden vastgelegd dat een onderwijsinstelling in juridische zin de ‘verantwoordelijke’ is voor de verwerking van persoonsgegevens. Daardoor hebben en houden onderwijsinstellingen zeggenschap over de gegevens die binnen leermiddelen worden verwerkt. Pica is een ‘bewerker’, die uitvoering geeft aan de opdracht van een onderwijsinstelling. Daarbij zal Pica altijd zorg dragen voor een passende beveiliging van persoonsgegevens. 

 

Pica, onderdeel van Blink Uitgevers, conformeert zich aan het privacyreglement, www.geu.nuv.nl/privacy-reglement van de GEU.

 

BEWERKERSOVEREENKOMST

In de Bewerkersovereenkomst van Pica wordt tussen onderwijsinstellingen en ons vastgelegd welke opdracht wordt gegeven tot verzameling en verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van digitale leermiddelen voor het primair onderwijs. Pica hanteert daarbij de ‘Model Bewerkersovereenkomst 2.0’, die onderdeel uitmaakt van het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 2.0’. De Bewerkersovereenkomst vormt onderdeel van onze licentievoorwaarden die op het gebruik van digitale leermiddelen van toepassing zijn.

Download de Bewerkersovereenkomst.

 

PRIVACY BIJSLUITER

In onze Privacy Bijsluiter leest u voor welke doeleinden welke persoonsgegevens in opdracht van de school worden verwerkt.


Download de PrivacyBijsluiter van Pica.

                                                      

KENNISNEMING, VERBETERING EN VERWIJDERING VAN PERSOONSGEGEVENS

Op grond van de wettelijke rolverdeling en het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 2.0’ moeten onderwijsinstellingen (ouders van) leerlingen informeren over het gebruik van digitale leermiddelen. Betrokkenen kunnen via de onderwijsinstelling gebruikmaken van hun wettelijke rechten. Voor de uitoefening van deze rechten dienen betrokkenen zich te wenden tot de onderwijsinstelling.

KAN DEZE PRIVACYVERKLARING WORDEN GEWIJZIGD?

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Alle wijzigingen worden op de website gepubliceerd.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 juli 2017.

Cookies

We gebruiken cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die informatie over sitebezoek bevatten. Deze bestandjes worden op je computer geplaatst en zijn veilig. Dit doen we om onze site persoonlijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag. Als je verder surft accepteer je onze cookies.